Velkommen til INGCBH - din spesialist på vanningsvogner

Vi tilbyr et bredt spekter av vanningsvogner til landbruk, grønnsaksproduksjon og parkanlegg.

Se vår online produktkatalog og ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Vi søker forhandlere i Norge. Hvis du er interessert, klikk her  for å søke om forhandlerstatus.

Nyheter
Tidspunkt for vanning- -24. mars 2017
Vanninga må ta til før planten får synlige symptomer på tørke. Begynner plantene å visne, er det allerede for seint.
Valg av vanningsutstyr -24. mars 2017
Ved investering i vanningsanlegg må en ta hensyn til blant annet kultur, tilgangen på vann og jordtype.
Norsk språk -24. mars 2017
Norsk språk er tilgjengelig